กระดาษรองจาน
กระดาษรองจาน

 

กระดาษรองจานขนาด A3

กระดาษปอนด์  70 แกรม

พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

ทำกระดาษรองจาน

กระดาษรองจานขนาด A3

กระดาษปอนด์  70 แกรม

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 

พิมพ์แผ่นกระดาษรองจานอาหาร

กระดาษรองจานขนาด A3

กระดาษปอนด์  80 แกรม

พิมพ์ 4 สี 1 หน้า 

โรงพิมพ์ แผ่นรองจานกระดาษ

 กระดาษรองจานขนาด A3

กระดาษปอนด์  70 แกรม

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

โรงพิมพ์กระดาษรองจาน