ขั้นตอนการฝากไฟล์งานพิมพ์
ขั้นตอนการฝากไฟล์งานพิมพ์

***กรณีลูกค้ามีไฟล์งานขนาดใหญ่สามารถทำการฝากไฟล์งานได้ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ โดยผ่าน www.wetransfer.com

 

ฝากไฟล์งานโบรชัวร์ ฝากไฟล์งานใบปลิว ฝากไฟล์งานแผ่นพับ

 

ฝากไฟล์งานโบรชัวร์ ฝากไฟล์งานใบปลิว ฝากไฟล์งานแผ่นพับ

 

ฝากไฟล์งานโบรชัวร์ ฝากไฟล์งานใบปลิว ฝากไฟล์งานแผ่นพับ

 

ฝากไฟล์งานโบรชัวร์ ฝากไฟล์งานใบปลิว ฝากไฟล์งานแผ่นพับ

 

ฝากไฟล์งานโบรชัวร์ ฝากไฟล์งานใบปลิว ฝากไฟล์งานแผ่นพับ

หรือ

ฝากไฟล์งานพิมพ์ ส่งงานพิมพ์
ไฟล์พิมพ์โบรชัวร์ ไฟล์พิมพ์ใบปลิว
ไฟล์พิมพ์แผ่นพับ ไฟล์พิมพ์หนังสือ
ไฟล์พิมพ์บัตรพลาสติกการ์ด ไฟล์พิมพ์นามบัตร