วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน

 

ช่องทางชำระเงิน bookandbox

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งงานให้รอบคอบทุกครั้ง

***ไม่สามารถเรียกคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี