วิธีการจัดส่ง

คำถามที่พบบ่อย วิธีการจัดส่งสินค้า

Q : ในกรณีที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทได้ใช้บริการขนส่ง NIM EXPRESS 

       และ KERRY EXRESS ใช้เวลากี่วันจึงจะได้รับสินค้า

 A: ใช้เวลาในการจัดส่ง 2-3 วันและทางขนส่งจะมีการโทรไปแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะมีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในช่วงเวลาใด

 

Q : ในกรณีที่ทางขนส่งหยุดทำการ เนื่องจากเป็นวันหยุดตามปฎิทิน 

       ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการขนส่งเป็นขนส่งแบบธรรมดาส่งของให้ลูกค้าแทน

 A : ทางขนส่งจะใช้เวลาในการจัดส่ง 4-5 วัน

 

Q : ในกรณีที่ลูกค้าจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

 A : ทางบริษัทจัดเตรียม Messenger แบ่งออกเป็นเส้นทาง

      ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามพื้นที่ต่างๆและทำการจัดส่งภายในวันทันที

 

Q : ในกรณีจัดส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล จะสามารถส่งสินค้าได้ ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง

 A : เนื่องจากในกรณีแบบนี้ทาง Messenger ได้ทำการคำนวณเวลา

      และเรียงเส้นทางไว้ก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว

      ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์บนท้องถนน

      ทำได้เพียงประเมินเวลาคร่าวๆ อาจจะระบุเวลาที่ชัดเจนให้กับทางลูกค้าที่แน่นอนไม่ได้