ข้อตกลงและเงื่อนไข การผลิตงานถุงกระดาษ


1.  ลูกค้าสามารถเลือก ขนาดงานพิมพ์ และความหนากระดาษ ในการใช้พิมพ์ถุงกระดาษได้ตามต้องการ หรือ สามารถเลือกขนาดมาตรฐานตามที่โรงพิมพ์กำหนด

2. สามารถเลือกเทคนิคพิเศษ และลูกเล่นต่างๆเพิ่มเติมได้ เช่น เคลือบ / ไม่เคลือบ ปั๊มทอง ปั๊มนูน (กรุณาแจ้งฝ่ายขายเพื่อทำการเสนอราคาเพิ่มเติม)

3. หากมีเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ทำให้ระยะเวลาการผลิตมีความคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทางโรงพิมพ์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

4.  กรุณาตรวจไฟล์งานที่พร้อมสมบูรณ์ เพราะหากไฟล์งานมีปัญหา และต้องแก้ไขบ่อยๆ เป็นสาเหตุที่จะทำให้งานผลิตเกิดความล่าช้า

5. หากโรงพิมพ์อนุมัติสั่งผลิตงาน หลังจากที่ลูกค้ายืนยันความถูกต้องแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขงานได้อีก (โรงพิมพ์ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากลูกค้าต้องการแก้ไขงานหลังจากอนุมัติสั่งผลิตแล้ว)

หมายเหตุ : รอยขีดข่วนจากการขนส่ง และเคลื่อนย้าย สามารถเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่งานพิมพ์มีการเคลือบลามิเนตด้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้