ป้ายไวนิล

เทคนิคการออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจ

  • อย่าพยายามใส่รายละเอียดทั้งหมดเข้าไป
  • แบนเนอร์ต้องสามารถอ่านได้แม้จากระยะไกล ให้เลือกเฉพาะข้อมูลสำคัญที่ต้องการให้ลูกค้ารับทราบ
  • เลือกวัสดุที่เหมาะสม
  • ควรระบุตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจนเพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมว่าใช้สำหรับในร่มหรือกลางแจ้ง
  • ใช้คำที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ

  

? คำถามที่พบบ่อย

 

คำถาม:ป้ายไวนิล ทำจากอะไรและวัสดุกันน้ำได้หรือไม่?

คำตอบ:ป้ายเหล่านี้ทำจากวัสดุไวนิลที่ทนทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกลางแจ้ง สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี ประเภทของไวนิลมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของการกันน้ำ ความหนา และความทนทาน ต่อการฉีกขาด

 

คำถาม: สามารถสั่งพิมพ์งานลงบนแบนเนอร์ทั้งสองด้านได้หรือไม่?

คำตอบ:สามารถเลือกพิมพ์งานของคุณลงบนแบนเนอร์ทั้งสองด้านได้

 

คำถาม: ราคาของแบนเนอร์ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

คำตอบ: ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุ คุณภาพของหมึก และขนาดของแบนเนอร์