ออกแบบ กราฟฟิค


โรงพิมพ์ Bookandbox

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 • ไฟล์โลโก้ , แผนที่ ขอไฟล์งาน SAVE เป็น AI , PDF , JPEG
 • ไฟล์รูปภาพลูกค้าต้องรีทัชมาเอง ไฟล์ภาพชัดเจนสามารถซูมได้ไม่เบลอ
 • เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของลูกค้ามาเอง
 • ไฟล์ข้อมูลเป็นแบบพิมพ์ แยกออกจากไฟล์รูปภาพ
 • รวบรวมข้อมูลรายละเอียด ข้อความ รูปภาพ ลักษณะงานที่ต้องการให้ครบถ้วน
 • เตรียมตัวอย่างงานที่ลูกค้าชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

เงื่อนไขการออกแบบ

 • กรุณาตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้องก่อนส่งงาน
 • ทีมงานไม่ออกแบบโลโก้ให้ หากต้องการออกแบบโลโก้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ทีมงานไม่ออกแบบแผนที่ให้ แผนที่ต้องมีความละเอียดสูงในการทำชิ้นงาน
 • ลูกค้าต้องตรวจไฟล์งานมาเอง
 • การส่งรายละเอียดควรส่งข้อมูลและรายละเอียดงานให้ครบถ้วน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง นอกเหนือจากนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ถ้ามีแก้ไขงานเพิ่มเติมโปรดแจ้งฝ่ายขาย ทางฝ่ายขายจะพิจารณาราคาให้
 • ในกรณีลูกค้าต้องการแก้ไขรูปแบบงานนอกเหนือจากที่คุยคอนเซปไว้ตั้งแต่ต้น
 • ทีมงานต้องขอคิดราคาออกแบบใหม่
 • ระยะเวลาในการจัดทำแล้วแต่ลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการและความยากง่ายในการออกแบบ ปกติ 1-2 วัน
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาค่าออกแบบไม่รวม VAT 7% ลูกค้าต้องชำระค่าออกแบบเต็มจำนวนของราคางานออกแบบ ทีมงานถึงจะเริ่มดำเนินการออกแบบ   

เงื่อนไขออกแบบฟรี

 • ทางทีมงานไม่รีทัชภาพให้ลูกค้า
 • รูปภาพต้องมีความละเอียด 300 dpi หรือ 1mb ขึ้นไป เพราะ พื้นรูปภาพที่ใช้พิมพ์จะออกมาไม่ละเอียด
 • ทางทีมงานจะไม่ให้ไฟล์งานกับลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถขอแก้งานได้แค่ 1 ครั้ง

***หมายเหตุ

ราคาดังกล่าวไม่รวมการออกแบบหนังสือ และปฎิทิน

ราคาดังกล่าวไม่รวมการออกแบบ โลโก้ แมสคอต (Character design) หรือแผนที่

ราคาดังกล่าวไม่รวมการดราฟ รูป/โลโก้/แผนที่ จากไฟล์ต้นฉบับ

แพ็คเกจดีไซน์ที่ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย จะเป็นแพ็คเกจ Standard เท่านั้น

กรณีลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนคอนเซปต์ หลังจากที่เราทำการออกแบบไปแล้ว คิดค่าบริการตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ตามจำนวนในแพ็คเกจ หากแก้ไขเกินกว่าจำนวนในแพ็คเกจ ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง

 

ค่าบริการเพิ่มเติมในการออกแบบ

กรณีลูกค้าต้องการให้วาดรูปตัวการ์ตูน หรือการทำCharacter design คิดค่าบริการ 1,000-3,000บาท ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

กรณีลูกค้าต้องการให้วาดแผนที่ใหม่ ค่าบริการ 1,000 บาท แต่ถ้าลูกค้ามีรูปอยู่แล้ว ต้องการให้ดราฟ ค่าบริการ 500 บาท

ค่าบริการใบการออกแบบโลโก้เริ่มต้นที่ 1,000 บาท แต่ถ้าลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว ต้องการให้ดราฟใหม่ ค่าบริการ 500 บาท

ค่าบริการรีทัชรูปคน หรือรูปสินค้า 100-500 บาท/รูป

กรณีไฟล์รูปที่ลูกค้าให้มามีความละเอียดต่ำเกินไป ไม่คมชัด หรือหากต้องการให้ปรับแต่งภาพให้สวยงามขึ้น ค่าบริการ 100-500 บาท/รูป

กรณีลูกค้าต้องการซื้อไฟล์อาร์ตเวิร์ค ค่าไฟล์ 2,000 บาท/ไฟล์

เงื่อนไข

1. ลูกค้าต้องเตรียมรายละเอียดงาน รูปภาพ ข้อความเป็นไฟล์ text สามารถนำมาใช้งานได้เลยทันที

2. ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

3. ถ้ามีการปรับ แก้ไข จะต้องส่งมายังทีมงานภายใน 2 ชั่วโมง นับจากได้งานออกแบบครั้งที่ 1

4. หากการออกแบบผิดพลาดจากทางทีมงาน ไม่นับรวมการแก้ขครั้งที่ 1 ทีมงานแก้ไขให้ใหม่ แต่ต้องอยู่ภายในขนาดและรูปแบบเดิมเท่านั้น

5. กำหนดส่งงานภายใน 24 ชั่วโมง เช่น สรุปงานให้ออกแบบ ตอน 14.00น. วันถัดมาเวลา 14.00 น. รับงานทันที
ข้อแนะนำการส่งไฟล์งาน/ออกแบบกราฟฟิก ระยะตัดตก วิธีการครีเอทฟ้อนท์ และสีงานพิมพ์

 

 

ระยะตัดตกของโรงพิมพ์ bookandbox

วิธีการฝังฟอนต์

 

 

โหมดค่าสีระหว่าง RGB และ CMYK