ซองจดหมาย

 

รูปแบบของซองจดหมาย

ซองจดหมายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปมักทำจากวัสดุแบนบาง ราคาซองจดหมายขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้  จุดประสงค์ที่ใช้ได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรจุวัตถุที่มีลักษณะแบน  

เช่น จดหมาย หรือการ์ด นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะจดหมายสำหรับส่งไปรษณีย์