เกี่ยวกับเรา


โรงพิมพ์ Bookandbox

ตอนเริ่มต้นสร้างแบรนด์ Bookandbox เราอยากทำสิ่งดีๆให้กับลูกค้า ด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นกว่าจะพิมพ์งานออกมาได้แต่ละงานพิมพ์ แต่ละอย่างที่ออกมาเป็นผลงานของ Bookandbox ไม่ใช่เรื่องง่าย งานพิมพ์ต้องผ่านการตรวจสอบ พัฒนาหลายขั้นตอน พิมพ์แล้ว พิมพ์อีก เพื่อให้งานพิมพ์ ออกมาสวยงามตรงใจลูกค้าที่สุด บางครั้งทีมงานตั้งใจทำงานตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืน ตีสอง ก็มี เพื่อให้งานลูกค้าส่งมอบทันเวลาทั้งงานปกติและงานด่วน

เมื่อลองกลับไปนึกถึงวันแรกๆ ที่เราเริ่มทำโรงพิมพ์ออนไลน์ใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2558 เราคิดว่าความตั้งใจของทีมงาน ความรัก ความปรารถนาดีของเรา น่าจะถูกส่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความใส่ใจ ความรวดเร็ว ล้วนแล้วหล่อหลอมให้แบรนด์ Bookandbox มีผู้บริโภคเชื่อมั่นในแบรนด์ และสั่งพิมพ์งานกับเรามากขึ้นๆในทุกปี

ขณะที่แบรนด์ โลโก้ของเรา ทั้งภายนอก ภายใน รวมกระทั่งแพคเกจจิ้งที่ส่งถึงมือลูกค้า เราสื่อถึงความอบอุ่น เรียบง่าย แต่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมอยู่ในทุกส่วนของสินค้าเรา ทั้งนี้เราได้เพิ่มไลน์สินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกความต้องการงานพิมพ์

เพราะเราเป็นโรงพิมพ์ออนไลน์อันดับต้นๆของเมืองไทย ที่พร้อมบริการให้กับลูกค้า ให้มีความสุข ให้สมกับที่เราเป็น Bookandbox สิ่งพิมพ์ ส่งความสุข

โรงพิมพ์ Bookandbox
โรงพิมพ์ Bookandbox
โรงพิมพ์ Bookandbox
โรงพิมพ์ Bookandbox