ข้อตกลงและเงื่อนไข การออกแบบ


1. ราคางานไม่รวมค่าออกแบบ หากลูกค้าต้องการให้โรงพิมพ์ออกแบบ ค่าออกแบบ เริ่มต้นที่ 950 - 3,000 บาท (กรุณาสอบถามราคาที่ฝ่ายขาย)

2. ลูกค้าที่มีไฟล์งานที่ออกแบบมาแล้ว กรุณาส่งไฟล์งานตามที่ระบุ ดังนี้

  • ไฟล์ที่ส่งมาต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขึ้นไป
  • ต้องเป็นไฟล์ AI / PSD / PDF
  • หากเป็นFile AI *อย่าลืม Create Font ด้วย*
  • หากเป็นFile AI *กรุณาฝังภาพเข้าไปในไฟล์ ถ้าไม่สะดวกลูกค้าสามารถส่งไฟล์ภาพแยกมาให้ทางโรงพิมพ์ได้) 

3. กรุณาระบุขนาดงานให้ชัดเจน โดยแจ้งเป็นขนาดกางออก หรือขนาดสำเร็จของงาน

4. กรุณาวางตัวอย่าง หรือ เลย์เอาท์ในการออกแบบ พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ชัดเจน 

5. หากลูกค้ามีงานที่เคยผลิตมาแล้ว สามารถส่งตัวอย่างงานพร้อมแจ้งความต้องการให้ชัดเจน 

6. กรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขไฟล์งานเพียงเล็กน้อย เช่น ต้องการขยายรูป ต้องการลบรูป ต้องการแก้ไขตัวอักษรที่ผิด หลังจากที่โรงพิมพ์มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รบกวนลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ก่อนทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ช่องทาง Email หรือ Chat Line ของบริษัทเท่านั้น

*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากลูกค้ายืนยันผ่านช่องทางอื่น*

7.  ลูกค้าสามารถแก้ไขงานออกแบบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

* กรณีที่ลูกค้ามีการแก้ไขงานออกแบบเกิน 3 ครั้ง ทางโรงพิมพ์ขอคิดค่าแก้ไขแบบเพิ่ม ครั้งละไม่เกิน 300 บาท โดยจะต้องชำระเงินก่อนส่งงาน

 8.  ไฟล์ที่โรงพิมพ์ส่งให้จะเป็นไฟล์JPEGเท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์AI มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม)