บิลเล่ม / บิลต่อเนื่อง


 


 

ขนาดบิลที่นิยมใช้

  • บิลขนาด 4 x 6 นิ้ว
  • บิลขนาด 5 x 7.5 นิ้ว
  • บิลขนาด 6 x 8.5 นิ้ว   
  • บิลขนาด 7 x 10 นิ้ว
  • บิลขนาด 7.5x10.5 นิ้ว
  • บิลขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว หรือ ขนาด A4