ระยะเวลาการผลิต


1. งานพิมพ์ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ ระยะเวลาผลิต 1 - 5 วันทำการ 

2. งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ระยะเวลาผลิต 3 – 5 วันทำการ 

3. งานพิมพ์ถุงกระดาษ ระยะเวลาผลิต 10 – 15 วันทำการ 

4. งานพิมพ์กล่องลูกฟูก ระยะเวลาผลิต 15 – 20 วันทำการ

5. งานพิมพ์กล่องลูกฟูกประกบออฟเซ็ท ระยะเวลาผลิต 20 – 25 วันทำการ

6. งานพิมพ์กล่องหุ้มจั่วปัง ระยะเวลาผลิต 20 – 25 วันทำการ

7. งานพิมพ์สติ๊กเกอร์กระดาษ ระยะเวลาผลิต  1 – 5 วันทำการ 

8. งานพิมพ์แบนเนอร์อิงค์เจ็ท ระยะเวลาผลิต  2 – 5 วันทำการ

9. งานพิมพ์โรลอัพ & ธงญี่ปุ่น ระยะเวลาผลิต  2 – 5 วันทำการ

 

*หมายเหตุ*

  • สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการแสดงผลหน้าจอ การจัดแสงในการถ่ายภาพและการผลิตในแต่ละครั้ง
  • หากลูกค้ามีการชำระยอดเงินมัดจำ แล้วต้องการยกเลิกอาร์ตเวิร์ค หรือ ต้องการหยุดงานผลิตไว้ก่อน (ทางโรงพิมพ์จะทำการเก็บยอดชำระไว้ให้ โดยมีระยะเวลา หลังจากยืนยันคำสั่งไม่เกิน 180 วัน)
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคางานในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เนื่องจากใบเสร็จรับเงินเป็นใบกำกับภาษี เพื่อลดความผิดพลาด รบกวนลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของบริษัทฯ หรือ ชื่อ-นามสกุลที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก