เงื่อนไขการชำระเงิน และส่งสินค้า


เงื่อนไขการชำระเงิน

1. หากลูกค้ามียอดสั่งงาน ไม่เกิน 10,000 บาท (กรุณาชำระเต็มจำนวน)

2. หากลูกค้ามียอดสั่งงาน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มัดจำ50% (รวมVat)เพื่อยืนยันงานผลิต และชำระส่วนที่เหลืออีก 50% (รวมVat) ก่อนส่งงาน

3. กรณีที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าเพียงบางส่วนก่อน จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนรับงาน

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนทุกกรณี

5. กรณีลูกค้าขอยกเลิกงาน ลูกค้าสามารถเก็บเงินมัดจำไว้กับโรงพิมพ์ เพื่อใช้สั่งงานพิมพ์ในครั้งต่อไปได้ (ระยะเวลาไม่เกิน180วัน)

 

เงื่อนไขการส่งสินค้า

1. ฝ่ายขายจะทำการแจ้งลูกค้าเพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ หลังจากงานผลิตเสร็จเรียบร้อย

2. กรณีที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ หลังจากที่ฝ่ายขายแจ้งเรื่องงานผลิตเสร็จเรียบร้อย หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน7วันทำการ(บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย)

3. หลังจากที่ลูกค้าได้รับงานเรียบร้อยแล้ว  หากพบว่าสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งฝ่ายขาย และส่งสินค้าคืนภายใน 7 วัน (หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสินค้านั้น)

4. กรณีที่ลูกค้าพบว่างานเลอะ และต้องการให้ทางโรงพิมพ์ตรวจสอบ กรุณาส่งสินค้ากลับมาที่โรงพิมพ์ (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยทางโรงพิมพ์จะทำการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าอีกครั้ง)

5. ราคาที่เสนอ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น และจำนวนสั่งผลิต)