เงื่อนไขการรับประกัน ของโรงพิมพ์


  • ในกรณีงานพิมพ์ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ โรงพิมพ์รับประกันงานพิมพ์เป็นเวลา 7 วัน หลังจากวันรับงาน หากพ้นระยะเวลาบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันทุกกรณี
  • กรณีงานเลย์รวม หากเกิดสีเพี้ยน หรือ งานปั๊มมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันทุกกรณี
  • กรณีงานพิมพ์เกิดสีผิดเพี้ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขอเคลมงานเป็นกรณีไป

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นงานพิมพ์เลย์รวม เป็นการนำงานพิมพ์จากลูกค้าหลายๆงานมารวมกันในครั้งเดียว เพื่อเป็นการช่วยลูกค้าประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุด  ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพงานที่ต้องการได้100% งานพิมพ์แบบเลย์รวมจึงไม่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเน้นเรื่องสี และเน้นคุณภาพของเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึ่งไม่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเน้นตำแหน่งให้ตรงเป็นพิเศษ หรือ งานที่ต้องการความละเอียด

*แนะนำให้ลูกค้า เลือกพิมพ์แบบแยกเพลท เพื่อแยกบล็อกปั๊ม (ลูกค้าควรแจ้งฝ่ายขายเพื่อเสนอราคาใหม่)