เงื่อนไขและข้อตกลงงานพิมพ์ที่รับเคลม


เงื่อนไข และข้อตกลงงานพิมพ์ที่รับเคลม

 1.    งานพิมพ์นั้นต้องเกิดจากความผิดพลาดของทางโรงพิมพ์
 2.    งานพิมพ์ไม่ตรงตามแบบที่ลูกค้ายืนยันความถูกต้อง
 3.    งานพิมพ์ ข้อความบางส่วนหายไป โลโก้เบี้ยว โลโก้หาย
 4.    งานพิมพ์ที่ใช้งานไม่ได้ กล่องใช้งานไม่ได้ สาเหตุมาจากโรงพิมพ์ทำไฟล์ผิดพลาด

 

เงื่อนไข และข้อตกลงงานพิมพ์ที่ไม่รับเคลม

กรณีงานเลย์รวม

 • การใช้เทคนิคพิเศษ เช่น มีการปั๊มกรอบบังคับ
 • งานปั๊มเจาะหนังสือตัวเล็ก
 • ไฟล์งานผิดพลาด(ลูกค้าเป็นผู้ยืนยันความถูกต้อง)
 •  งานที่ลูกค้ากำหนดขนาดมาให้ แต่ไม่มีตัวอย่างสินค้ามาให้ลองใส่จริง
 •  งานพิมพ์สีผิดเพี้ยน แต่ยังอยู่ในเฉดสีเดียวกัน
 •  สีพิเศษ สีไล่โทน (ทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันทุกกรณี)
 •   งานที่มีตำหนิ หรือเกิดความผิดพลาดไม่เกิน หรือน้อยกว่า10%

การเคลมลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้ากลับมาโรงพิมพ์ ซึ่งทางโรงพิมพ์ จะรับผิดชอบ ค่าจัดส่งกลับเมื่อ แก้ไขงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

* กรณีจัดส่งสินค้า เกิน1ครั้ง ค่าขนส่งที่เกินตามจริงลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

 

หมายเหตุ : สีที่ไม่สามารถพิมพ์งานเลย์รวมได้เนื่องจากการพิมพ์เลย์รวมทำให้ไม่สามารถกำหนด และควบคุมคุณภาพสีที่ต้องการได้100% เช่น สีเทา, สีฟ้า, สีฟ้าคราม, สีเขียว, สีน้ำตาลทองแดง, สีส้มอิฐ หรือสีที่มีการไล่โทนสีได้มากกว่า 3 สีขึ้นไป