เทมเพลตฟรี

วิธีการเตรียมไฟล์พร้อมพิมพ์

1) ต้องเป็นไฟล์สกุล PDF หรือ Ai

2) ต้องมีความละเอียดมากกว่า 300 dpi ขึ้นไป ซูมดูที่600% แล้ว คมชัด ไม่แตกเบลอ

3) ต้องตั้งค่าสีเป็น CMYK เท่านั้นไม่ควรใช้โหมดสี RGB 

 

ระยะตัดตกของโรงพิมพ์ bookandbox

 

 

โหมดค่าสีระหว่าง RGB และ CMYK