ใบปลิว VS แผ่นพับ เลือกแบบไหนดี

ใบปลิว (Flyer) และแผ่นพับ (Brochure) เป็นสื่อการตลาดที่ใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลหรือโปรโมทสินค้าหรือบริการต่างๆ แต่มีลักษณะที่ความแตกต่างกัน

 

ขนาดและรูปแบบ:

 แผ่นพับมักจะถูกพับหรือพับออกเพื่อให้สามารถพกพาและแจกจ่ายได้ง่าย ส่วนใบปลิวมักมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นพับและมีรูปแบบเป็นแผ่นที่พับเป็นช่องๆ หรือพับเป็นรูปที่เปิดออกมาให้เห็นข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล:

ใบปลิวมักมีพื้นที่ให้กระชับมากกว่าแผ่นพับ แผ่นพับรายละเอียดจะต้องมีมากกว่า เนื่องจากมีพื้นที่ให้เพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพใหญ่ขึ้น ข้อความรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตารางเปรียบเทียบ ส่วนใบปลิวนั้นมักมีข้อความหรือข้อมูลสั้นๆ และมักมีการใช้รูปภาพหรือกราฟิกเป็นหลัก

 

การใช้งาน:

แผ่นพับมักใช้เพื่อโปรโมทหรือแนะนำสินค้าหรือบริการที่มีข้อมูลมากขึ้น เช่น การโปรโมทโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ ๆ หรือบริษัทใหญ่ ส่วนใบปลิวมักใช้เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการที่มีข้อมูลสั้นและต้องการก่อให้เกิดความสนใจอย่างรวดเร็ว