กระดาษรองจาน


 
โรงพิมพ์ bookandbox

*นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากกระดาษมีความหนาที่กำลังพอดี และราคาที่เหมาะสม สามารถพิมพ์ได้ทั้ง 2หน้า แต่ที่นิยมใช้ทั่วไปคือ พิมพ์4สี 1หน้า เนื่องจากเวลาใช้งานจริงลูกค้าส่วนใหญ่จะดูรายละเอียดตอนนั่งรับประทานอาหารและมีจานหรืออาหารวางทับอยู่ที่กระดาษรองจาน กระดาษด้านหลังจึงไม่ค่อยนิยมพิมพ์มากเท่าไหร่นัก

โรงพิมพ์ bookandbox