Ze Oil

คุณสมเกียรติ  แซ่ตั้ง
Graphic Design

ใช้บริการด้าน : งานกล่อง ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ

สั่งงานพิมพ์แล้ว จุดประสงค์ คือ นำไปใช้ทางด้านการตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ นำเสนองานลูกค้า

คุณบิ๊ก รู้จัก Bookandbox ได้อย่างไรคะ

ส่วนตัวชอบในงานพิมพ์ที่นี่ด้วยครับ

ความรู้สึกแรกที่ได้เห็นหน้า WebSite ของเรา เป็นอย่างไรบ้างคะ

รายละเอียดดูเข้าใจง่าย ค่อนข้างชัดเจน ครบถ้วน ราคาถูก คุณภาพงานสวย

ความรู้สึกของคุณบิ๊ก ที่มีต่อการใช้บริการ Bookandbox ค่ะ

มีการบริการที่เป็นกันเอง การคุยงานที่ง่าย มีราคาพิเศษที่นอกเหนือจากงานปกติที่เห็นหน้าเว็บครับ

สุดท้ายนี้ คุณบิ๊กมีความในใจจะฝากถึง Bookandbox และรวมถึงคุณผู้อ่านทุกท่านมั้ยคะ

การพิมพ์สี โอเคเลย และประทับใจการบริการของที่นี่จริงๆ ราคาก็ถูกสุดๆ ขอบคุณครับ