มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้บริการด้าน : โปสเตอร์

สั่งงานพิมพ์แล้ว จุดประสงค์ คือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ

ความรู้สึกแรกที่ได้เห็นหน้า Web Site ของเรา เป็นอย่างไรบ้างคะ

ดูเว็บแล้วมีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ มีผลงาน ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย

ความรู้สึกของท่านอาจารย์ที่มีต่อการใช้บริการ Bookandboxค่ะ

ผมให้ที่นี่ออกแบบให้ มีการออกแบบก่อน แล้วได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

งานรวดเร็ว ประทับใจมากครับ สงสัยอะไร ก็ได้คำตอบที่รวดเร็ว ภายใน 1-2 ชั่วโมง ก็ได้ดั่งใจเลย

สำหรับคนที่ต้องการงานด่วน เหมาะมากครับ

สุดท้ายนี้ ท่านอาจารย์มีความในใจจะฝากถึง Bookandboxและรวมถึงคุณผู้อ่านทุกท่านมั้ยคะ

สำหรับคนที่สนใจทำโปสเตอร์ที่นี่ช่วยและตอบสนอง ตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างดี

ถ้าใครได้มาใช้บริการ ผมมั่นใจว่าจะต้องรู้สึกประทับใจเหมือนผมแน่นอน