1.วิธีวัดกล่อง

วิธีวัด กล่องลูกฟูกประกบออฟเซท
ขนาด กล่องลูกฟูกประกบออฟเซท