ระยะตัดตก

Q : ระยะตัดตก คืออะไร

A : ระยะตัดตกคือ ระยะเว้นให้เผื่อตัดตกข้างละ 3 mm. 

เผื่อออกเกินขนาดงานของลูกค้าให้ยืดแค่สีพื้นออกมา

เพื่อไม่ให้ตัวอักษรหรือรูปภาพสำคัญเสี่ยงการโดนตัด แต่ตัวขนาดงานยังคงเดิม***ระยะตัดตกตีกรอบของพื้นที่งานออกแบบ

ให้กว้างกว่าพื้นที่จริง ด้านละ 3 มิลลิเมตร เพื่อเป็นการเผื่อพื้นที่ตัดตกใส่กรอบของชิ้นงานออกแบบ ด้วยค่า สีดำ K = 100  

และ ความหนาของเส้นกรอบ = 0.25 pt.กำหนดเส้นตัดตก เป็นเส้นปรุ ให้ห่างจากขอบชิ้นงานด้านละ 3 มิลลิเมตร

เส้นนี้ จะเป็นตำแหน่งขอบกระดาษของชิ้นงาน หลังการตัด และเป็นขนาดของงานพิมพ์จริง