คุณภาพงานพิมพ์

Q: สีที่ลูกค้าเห็นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ คือสีจริงของงานใช่หรือไม่

A: สีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเทียบสีจากงานจริงได้

เนื่องจากค่าสีของหน้าจอแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน

 

Q: ถ้าหากต้องการให้สีเหมือนเดิม กรณีงาน reprint (ใช้ไฟล์งานเดิม)ควรทำอย่างไร

A: รบกวนลูกค้านำงานเดิมตัวจริงมาให้ทางโรงพิมพ์เพื่อเทียบสี

แต่ถ้าหากงานเดิมผ่านการเคลือบมาแล้ว ก็อาจจะเทียบสีได้ไม่เหมือนเดิม 100%

 

Q: ทำไมสีถึงเลอะขอบงาน

A: กรณีที่งานไม่ได้เคลือบ อาจจะมีสีเลอะได้ เกิดจากสีติดใบมีดเครื่องตัดกระดาษติดขอบงาน

 

Q: ทำไมถึงไม่สามารถจัดวางข้อความชิดขอบงาน

A: ในการตัดเจียรกระดาษจะกินพื้นที่ขอบงานเขาไป 1-2 มิลลิเมตร

เพื่อไม่ให้ข้อความถูกตัดแหว่งหรือเว้นระยะน้อยเกินไปอาจจะทำให้งานที่ได้ดูไม่สวยงาม

 

Q: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับงานพิมพ์มีอะไรบ้าง

A: 1.การปั๊มนูน หรือ ปั๊มไดคัท มีโอกาสคลาดเคลื่อนประมาณ 1 มิลเมตร

     2.การ Spot UV มีโอกาสคลาดเคลื่อนประมาณ 0.06 มิลเมตร

     3.งานสีพื้นที่เป็นสีหนัก (สีที่ใช้ครบทั้งค่า CMYK เช่นสีส้ม) พิมพ์ออกมา           

     แล้วมีโอกาสเป็นคลื่น ไม่สม่ำเสมอได้

     4.งานที่เป็นตัวอักษรสีขาว ขนาดเล็กหรือบาง บนพื้นสีหนัก มีโอกาสที่สี     

     พื้นหลังจะเหลือบบนสีตัวอักษรได้

     5.งานที่มีพื้นสีดำ ค่า K 100 วางทับลงบนพื้นหลังสีอื่นอีกชั้นหนึ่ง(overprint)

     มีโอกาสที่พื้นหลังจะเหลือบทับลงบนสีดำ ทำให้ออกมา ไม่ดำสนิท