วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง
line: @bookandbox
E-mail : bookboxprint@gmail.com
โทรศัพท์ 064-283-1833
บริษัท เพชรเกษม 25

Q : ในกรณีที่สั่งสินค้า และเปิดบิลใบกำกับภาษีในนามบริษัทสามารถหัก 3 % ได้หรือไม่
A : ได้ค่ะ เพราะทางลูกค้าสามารถ หักค่า 3 % เพื่อเป็นค่าบริการ

Q:  ถ้าในกรณีที่สั่งสินค้าไปแล้วและขอหัก 3 % ย้อนหลังได้หรือไม่
A : ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากบริษัทได้มีส่งเอกสารให้ทางบัญชีภายในเดือนเรียบร้อย
และไม่สามารถหัก 3 %  ย้อนหลังได้ค่ะ

Q : ในกรณีลูกค้าโอนเงินเกิน หรือทางบริษัทมีคืนค่าสินค้าต่างๆ ประมาณกี่วันถึงรับเงินคืน
A : ทางบริษัทต้องขอตรวจสอบข้อมูล ไม่เกิน 7 วันทำการ

Q: ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าในนามบริษัท แล้วทางลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นนามบุคคลได้หรือไม่
A : สามารถแก้ไขได้ ลูกค้าต้องแจ้งภายใน 1-2 วันหลังจากที่ได้รับเอกสาร
ถ้าเกิน 3 วันไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้

Q : ในกรณีที่ลูกค้าทำบิลเอกสารใบกำกับภาษีสูญหาย สามารถขอใหม่ได้หรือไม่
A: ทางบริษัทสามารถออกเป็นสำเนาใบกำกับภาษีให้ได้ แต่ทางลูกค้าต้องมารับใบกำกับภาษีเองที่บริษัท
ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทางบริษัทขอเก็บเงินค่าจัดส่ง 100 บาท

Q : ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าในนามบริษัท สามารถซื้อสินค้าไม่เอาภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้หรือไม่
A : ไม่ได้ค่ะ เพราะทางบริษัทสนับสนุนตามข้อกำหนดกฏหมายคะ