ถามตอบเกี่ยวกับการชำระเงิน

FAQ –ขั้นตอนการรับชำระเงิน

ถาม : ต้องสั่งสินค้าก่อน หรือต้องชำระเงินก่อนหรือไม่

ตอบ : ต้องสั่งสินค้าก่อนที่จะชำระเงินเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มสินค้าที่ต้องการสั่ง ค่ะ / ครับ

ถาม : ปัจจุบันทางบริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด รับชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง

ตอบ : ตอนนี้เราเปิดให้ชำระผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท หรือชำระเป็นเงินสด ค่ะ / ครับ

ถาม : หมายความว่าต้องออกไปที่ธนาคารเท่านั้น ?

ตอบ : ปัจจุบันลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้หลายช่องทาง ตามแบรนเนอร์บริษัท ที่ทางฝ่ายขายได้มีการแจ้งไปกับทางลูกค้า ค่ะ / ครับ

ถาม : การแจ้งชำระเงินต้องมีหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งหรือไม่ ?

ตอบ : ต้องมีคะ / ครับ เพราะเนื่องจากทางลูกค้าต้องแจ้งสลิปโอนเงินเพื่อยืนยันการสั่งสินค้า กับทางผู้ขายเพื่อให้ทางผู้ขายแจ้งกับทางบัญชีเปิดเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้า ค่ะ / ครับ

**แต่หากพบปัญหาไม่สมารถหารูปหลักฐานได้ ให้แจ้งข้อมูลการชำระเงิน เช่นโอนเงินเข้าธนาคาร เวลาโอนและจำนวนที่โอนให้ถูกต้องครบถ้วน **

ถาม : ถ้าลูกค้าเป็นนามบริษัท สามารถออกบิลให้ ณ วันที่ชำระเงินเลยได้หรือไม่?

ตอบ : ถ้าในกรณีที่ทางลูกค้าโอนเงินเต็มจำนวน หรือเงินมัดจำ 50 % ทางบริษัทจะเปิดเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้าหลังจากที่ได้สลิปโอนเงินเพื่อที่จะเปิดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้กับทางลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้า ค่ะ / ครับ

ถาม : ถ้าในนามบริษัทสามารถ หัก  ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ ?

ตอบ : ทางลูกค้าสามารถ หัก ณ ที่จ่ายได้ตามมาตรา เตรส 3 ของทางกรมสรรพากรได้ปกติ ค่ะ / ครับ

ถาม : ทางเราต้องส่งใบหัก ณ ที่จ่ายยังไง

ตอบ : ทางลูกค้าสามารถส่งเอกสาร หัก  ณ ที่จ่ายมาให้กับทางบริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด ได้ตามที่อยู่หัวบิลของบริษัท และทางลูกค้า สามารถแจ้งที่อยู่จะส่งใบกำกับภาษี มาพร้อมกับเอกสารที่ทางลูกค้าได้จัดส่งให้กับทางเรา ค่ะ / ครับ

ถาม : ทางลูกค้าจะได้รับเอกสารใบกำกับภาษีเมื่อไร ?

ตอบ : ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หลักจากที่ฝ่ายบัญชีของบริษัท ได้รับเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษีจะจัดส่งให้ลูกค้าไม่เกิน 3-7 วันทำการ