หลักในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

 

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้กล่องที่สอดคล้องกับสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า นี่คือขั้นตอนหลักในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์: