ข้อตกลงและเงื่อนไขการผลิตงานกล่อง


1. งานพิมพ์กล่อง

  • พิมพ์4สี 1หน้า (ระบบออฟเซ็ท)*
  • ขนาดกางออกไม่เกินขนาด A4 (21 x 29.7cm.)
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
  • เคลือบลามิเนต (แบบเงา-แบบด้าน) + ไดคัท + ปะกาวด้านข้าง 1 จุดเท่านั้น 

2. หลังจากลูกค้ายืนยันความถูกต้องของไฟล์งานแล้ว โรงพิมพ์จะส่งแบบMock Up (แบบจำลองเสมือนจริง) เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบแบบพร้อมทั้งยืนยันความถูกต้อง ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 

3. หลังจากยืนยันความถูกต้องแบบMock Up โรงพิมพ์ใช้ระยะเวลาการผลิต 3 - 5 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ หรือวันหยุดพิเศษต่างๆ)

4. หากมีเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ทำให้ระยะเวลาการผลิตมีความคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทางโรงพิมพ์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

5. กรุณาตรวจไฟล์งานที่พร้อมสมบูรณ์ เพราะหากไฟล์งานมีปัญหา และต้องแก้ไขบ่อยๆ เป็นสาเหตุที่จะทำให้งานผลิตเกิดความล่าช้า

6. หากโรงพิมพ์อนุมัติสั่งผลิตงาน หลังจากที่ลูกค้ายืนยันความถูกต้องแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขงานได้อีก (โรงพิมพ์ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากลูกค้าต้องการแก้ไขงานหลังจากอนุมัติสั่งผลิตแล้ว)

 

 


  • งานกล่อง ต้องมีขนาดกางออกไม่เกิน A4 จำนวน 1,000 ใบและเป็นงานเลย์รวมเท่านั้น
  • ระยะเวลาการผลิต ไม่นับรวมวันหยุด และเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้น
  • ทางโรงพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า